Historie

Op 1 Januari 1926 is Dhr. A. Dekker begonnen met een loonbedrijf, zijn werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het spuiten van aardappelgewassen wat hij met een rugspuit uitvoerde. De tijd die hij over had verhuurde hij zich als boerenknecht aan zijn vader.

1 jaar laten schafte hij een graanmaaier aan waarmee hij bij de boeren graan ging maaien, afrekening ging aan de hand van het aantal m². De daarop volgende jaren heeft hij zijn werkzaamheden verder uitgebreid zodat er een volwaardig zelfstanding loonbedrijf ontstond.

Omstreeks 1962 is Dhr. C.J. Dekker toegetreden tot het loonbedrijf, in deze tijd kwam de landbouwmechanisatie op gang zodat er vervangende werkzaamheden gezocht werden. In deze tijd werd er geïnvesteerd in hydraulische kranen die verhuurd werken in de Grond-Weg en Waterbouw. Ook tractoren met grondkarren werden aangeschaft.

In 1986 is Dhr. J.C. Dekker toegetreden tot het Loonbedrijf, omdat toen de werkzaamheden in de landbouw nog steeds verder terugliepen is men begonnen met graafwerkzaamheden in de woningbouw voor een van te voren vastgesteld bedrag (aanneemsom).
In 2004 werd het VCA certificaat behaald zodat er voor alle voorkomende opdrachtgevers gewerkt kan worden.
Enkele diensten die het bedrijf nu uitvoeren zijn: Graafwerkzaamheden, transport, riolering, bestrating, drainage, hydraulisch palen kraken en nog vele andere voortkomende werkzaamheden.

Tot onze opdrachtgevers behoren alle woning en utiliteitsbouwers, gemeenten en soms overheidsinstellingen. Het personeelsbestand is in de loop der jaren gegroeid naar 11 medewerkers.